Dịch vụ


Khảo sát xây dựng

NỘI DUNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
- Thu thập và phân tích số liệu, tài liệu đã có.
- Khảo sát hiện trường.
- Xây dựng lưới khống chế, đo vẽ chi Tiết bản đồ địa hình.
- Đo vẽ hệ thống công trình kỹ thuật ngầm.
- Lập lưới khống chế trắc địa các công trình dạng tuyến.
- Đo vẽ thủy văn, địa chất công trình, địa chất thủy văn.
- Nghiên cứu địa vật lý.
- Khoan, lấy mẫu, thí nghiệm, xác định tính chất cơ lý, hóa học của đất, đá, nước.
- Quan trắc khí tượng, thủy văn, địa chất, địa chất thủy văn.
- Thực hiện đo vẽ hiện trạng công trình.
- Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
- Các công việc khảo sát xây dựng khác.


Quy trình thực hiện:

đang cập nhật ...


Sơ đồ thực hiện:

đang cập nhật ...