Projects


Xây dựng Kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Lý Hòa Hiệp (Khu vực từ bãi vật tư Duy Khánh đến cầu Vàm Sát 2), xã Lý Nhơn.

Position: xã Lý Nhơn – huyện Cần Giờ – TP HCM
Building level: Cấp IV
Customer: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ
Contract value:
Date of contract: 06 - 02 - 2021
Status: Acceptanced
Content: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế BVTCPictures:


1
2
3
4
Detail:

Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế BVTC