Dự án


Kè ven sông Soài Rạp (đoạn từ cầu đò đến cống CT4) ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn.

Vị trí công trình: xã Lý Nhơn – huyện Cần Giờ – TP HCM
Cấp độ công trình: Cấp IV
Tên khách hàng: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ
Giá trị hợp đồng: 1.262.875.000 đồng
Thời gian hợp đồng: 02 - 07 - 2021
Trình trạng dự án: Đang thi công
Nội dung công việc: Giám sát thi công xây dựngHình ảnh:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chi tiết dự án:

Giám sát thi công xây dựng